O co chodzi

wizerunek

Wizerunek rozumiany węziej to obraz, wyobrażenie czegoś.

Nowocześnie traktowany, zawiera wiele elementów dalece wykraczających poza obraz fizyczny.

W przenośni i w powszechnej praktyce, wizerunek to sposób w jaki coś jest postrzegane z różnych powodów.

wizerunek marki

Wizerunek marki to zbiór wielu informacji o niej funkcjonujących w umysłach konsumentów.

To suma komunikatów jakie konsumenci otrzymali w kontaktach z marką, z doświadczeń jej używania, z obserwacji, z zasłyszenia.

wyobrażenie o marce

Sposób w jaki jest odbierany wizerunek marki powoduje wyobrażenie odbiorcy o marce jako takiej.

Składają się na nie cechy funkcjonalne marki i skojarzenia związane z emocjami i odczuciami jakie marka wywołuje u odbiorcy.

od wyobrażenia do oceny

Wyobrażenie o marce zależy zatem od

  • natury samego produktu,
  • estetyki przekazu do odbiorcy,
  • stylu reklamy,
  • jakości komunikatów do odbiorcy,
  • jakości kontaktów z konsumentem,
  • ceny,
  • nazwy markowej.


W chwilach decydowania przez konsumenta o wyborze oferty z rynku, finalna ocena marki jest dokonywana rozumowo a także w sposób emocjonalny.

Gdy korzystne i niekorzystne strony w ocenie marki są bliskie równowagi, nierzadko bywa, że to, co z punktu widzenia właściciela marki nie jest istotne u konsumenta przesądza o wyborze.

KOKOM
KOKOM

Wpływamy na wybory konsumentów

 


         D o w i e d z   s i ę   j a k